Top
makerspace zoner 50

Makerspace

Makerspace i skolen

Aldrig har vejen fra idé til realisering været kortere. I en tid hvor der stilles store krav til at viden skal anvendes i praksis er et makerspace svaret!

En læringszone udstyret med teknologier til digital fabrikation som 3D-printere og laserskærere, er vores ambitiøse bud på, hvordan man kan arbejde med tilegnelse af det 21. århundredes færdigheder.

Vi tror på, at en kritisk, undersøgende og skabende tilgang til digitale teknologier er vejen til succesfuld integration af læringsteknologi i skolen. Hvis vores børn og unge skal blive smartere end en smartphone skal de lære at bruge teknologien innovativt som en integreret del af konkret og kreativ problemløsning.

Vidensproduktion, innovation og kreative løsninger får en stadigt større andel af værdiskabelsen i samfundet og det påvirker også udviklingen i skolen. Et makerspace understøtter praksisorienterede undervisningsformer, hvor der kan arbejdes på tværs af fagene. Her skal brugen af digitale teknologier stimulere nysgerrigheden og styrke både motivation og forståelse af omverdenen.

Et makerspace er en kreativ læringszone, hvor der kan arbejdes kollaborativt med idéudvikling og designtænkning. Det understøtter nye fælles mål og arbejdet med de tværgående temaer innovation, entreprenørskab, IT og medier gennem undervisning styret af læringsmål, og de fire elevpositioner:

Eleven som kritisk undersøger

Eleven som analyserende modtager

Eleven som målrettet og kreativ producent

Eleven som ansvarlig deltager

På de pædagogiske læringscentre, på folkeskoler og andre uddannelsessteder som professionshøjskoler og universiteter er etableringen af makerspace allerede skudt i gang. Vi har leveret løsninger og samlet mange gode erfaringer om alle faser i processen de fleste steder i landet. Vi er klar til at udvikle fremtidens kreative læringsmiljø i et tæt samarbejde med vores kunder og partnere.

“We need to get this right in order to provide educators with learning environments that support 21st-century pedagogies and provide children with the 21st-century skills they need to succeed in tomorrow’s world”.

Andreas Schleicher, Director
Directorate for Education and Skills, OECD