Top
makerspace zoner 50

System

Rolleoversigter

Tester

Tester

Ved iterativt projektarbejde med design, innovation og entreprenørskab skal en person holde styr på testing og feedback i forskellige faser. Kvalitetssikring i designprocesser er en grundlæggende disciplin, som kræver stor empati og tålmodighed.

Planlægger

En planlægger og ”caretaker”, som holder overblikket, fordeler opgaver og hjælper gruppen med at samarbejde. Planlæggeren er en afslutter og hjælper gruppen på vej med opmuntring og gode spørgsmål.

Designer

Designer

Ideer skal udvikles og bearbejdes visuelt af en, der har flair for at tegne, designe, lave grafik, animationer og layout. En visualiserende rolle, som holder af at udvikle idéer sammen med andre med blyant og papir eller digitalt på computer. En designer forklarer med skitser og leverer det visuelle til gruppens projekt.

Medie

Medie

En medieansvarlig er en dokumenterende og kommunikerende rolle, som kan interagere med omgivelserne. En historiefortæller som kan styre sociale medier, redigere tekst, billeder og lyd og formidle viden til omverdenen.

Tekniker

Tekniker

En teknisk ansvarlig, f.eks. en programmør, der går konkret og systematisk til værks med problemløsning. En logisk tænkende specialist, som evner at arbejde i detaljer uden at miste overblikket.

Værkstedszoner

maker

Maker

Fantasien får frit løb, når klippeklisterprojekter får selskab af 3D-printere og skæremaskiner. Fællesnævneren er kreativ skabertrang og vejen fra idé til todimensionel skitse til tredimensionel virkelighed. Makerkultur handler om at realisere sine idéer og dele dem med andre, uanset om man “hacker” noget eksisterende eller laver noget fra bunden.

Kode

Kode

Programmering handler om at forstå, hvordan computere omsætter kommandoer til handling. Frem for at skrive programmer med tekst og tal, kan kodningen klares ved at tegne baner med tusch eller sætte digitale byggeklodser sammen. Sammenhængen mellem tal, fart, mængde og afstand bliver fysisk håndgribelig, når koden straks omsættes til bevægelser og lyde.

Medieværkstedet

Medie

I mediezonen lærer man at bruge filmmediet, fotos og digitale medier til at opbygge artikler, som beskriver, forklarer og formidler problemløsning, man støder på i projektarbejdet. Vi lærer at skrive wiki-artikler, argumentere og dele vores opdagelser med hinanden. Vi redigerer billeder, video og lyd, arbejder med fildeling via forskellige online kanaler og cloudløsninger. Vi lærer hvordan, man udnytter internettet til informationssøgning til læring, og hvordan man navigerer i informationsstrømmen på internettet.