Top
makerspace zoner 50

CRAFT

C.R.A.F.T.

Innovation, kreativitet, sjov og spænding

C.R.A.F.T. (Creating Really Advanced Future Thinkers) er en elevkonkurrence hvor elever og lærere afprøver nytænkende projekter med fokus på de tværgående temaer It og medier, samt Innovation og entreprenørskab.. Først i lokale forløb der præsenteres i kommuner og til sidst i en national finale på Danmarks Læringsfestival hvor Danmarksmesteren i Digitale skills kåres.

C.R.A.F.T. handler om at samarbejde om innovativ problemløsning med brug af it i en global verden.

C.R.A.F.T.  er et nytænkende netværk som kombinerer børns kreativitet,  bedste pædagogisk og didaktiske praksis, med strategisk uddannelsestænkning.

C.R.A.F.T. vender tingene på hovedet og skaber en tæt kobling mellem innovativ elev-og lærerpraksis og strategisk udvikling –  fra elev til skolechef.

Formlen er massevis af praksiseksperimenter og videndeling og netværk på tværs af praktikere og strateger: Lærere og elever afprøver konkrete forløb, ledere og kommune faciliterer forankring af denne praksis sammen med eksterne aktører som fx erhvervsliv.

STIL faciliterer videndeling og netværksdannelse på tværs af kommune og regionsgrænser med udgangspunkt i Danmarks Læringsfestival og regionale temamøder.

DM i digitale skills

DM i digitale skills afholdes i forbindelse den nationale event C.R.A.F.T. på Danmarks Læringsfestival.
Grupperne bedømmes ud fra 4 kategorier: It-anvendelse, samarbejde, problemløsning og innovation og fighter pokalen.
Vinderen i kategorien It-anvendelse bliver Danmarksmester i digitale skills.
Der uddeles awards til vinderne af de tre øvrige kategorier.

Tilmeld din kommune allerede nu!

Finalen i DM i digitale skills holdes 1 dag, på Danmarks Læringsfestival 2018. Man kan deltage i formiddagens eller eftermiddagens dommerrunde.
Følg med her for mere information.

Finalehold: 47
Hold: +200
Kommuner 15
Skoler +50
Elever +2000
Lærere +200